COVID-19

Op deze informatiepagina staan de actuele coronamaatregelen en -afspraken die op onze scholen gelden. Als hierin iets verandert, wordt dat als eerste op deze pagina bekendgemaakt. Houd deze pagina daarom goed in de gaten.

Zelftesten in het onderwijs, hoe werkt het?

Wij gaan gebruik maken van zelftesten. Deze bieden wij gratis aan voor leerlingen en medewerkers. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. Leerlingen nemen bij voorkeur de test thuis af in aanwezigheid van hun ouder(s)/verzorger(s).

Hoe werkt een zelftest?

Bekijk hier de handleiding.

Bekijk hier de instructievideo.


Online Onderwijs

Tot tenminste eind maart geldt er een gedeeltelijke openstelling voor het voortgezet onderwijs. Wij hebben daarvoor alle klassen in twee groepen verdeeld die wisselend, om de dag, fysiek les krijgen. De andere dagen volgen ze de lessen online. Onze leerlingen gaan dus 2 à 3 dagen per week naar school. Alle lessen worden weer gegeven, ook de praktijkvakken zoals LO en Kunst & Media.
Voor leerlingen die in de thuissituatie moeilijk tot leren komen is er opvang op school geregeld.
De leerlingen volgen de fysieke lessen op school in lesgroepen van maximaal 15 leerlingen i.v.m. de 1,5-meter regel. In klas 1,2 en 3 werken we met vaste duo’s die elke les naast elkaar zitten en in de bovenbouw zitten leerlingen apart van elkaar op 1,5 meter afstand.
De pauzes voor klas 1,2 en 3 zijn apart van klas 4,5 en 6.
In de pauzegebieden zijn markeringen aangebracht om de leerlingen zoveel mogelijk op 1,5 meter van elkaar te laten zitten. Ook zijn er vast looproutes in het schoolgebouw aangegeven. Dit alles om de contacten zoveel mogelijk te beperken.

Corona maatregelen

In school is het voor medewerkers, leerlingen en bezoekers verplicht om een mondkapje te dragen als ze zich door de school bewegen en zijn er afspraken gemaakt over het desinfecteren van handen en meubilair. Bezoekers moeten zich bij binnenkomst melden bij de receptie. Hen wordt gevraagd of ze corona gerelateerde klachten hebben en worden verzocht zich te registreren.
We verwachten van iedereen in school dat hij/zij zich aan de geldende Coronaregels houdt voor de veiligheid van zichzelf en de veiligheid van de ander

Vragen over het coronavirus, quarantaine of de coronatest?

Voor antwoorden op vragen over het coronavirus (COVID-19), quarantaine en de coronatest verwijzen wij door naar de websites van het RIVM en de GGD:

Algemene informatie over het coronavirus
Veelgestelde vragen over het coronavirus
Informatie over de coronatest
Informatielijn corona

Vragen over de maatregelen op school?

Heeft u een vraag over de maatregelen en/of afspraken op onze scholen? Mailt u dan naar info@carmelhengelo.nl.