Documenten/regelingen

Hier vindt u de diverse documenten en regelingen die gelden bij ons op school.

Lestijden

Hengelo:

1. 08.15 - 09.00 u
2. 09.00 - 09.45 u
3. 09.45 - 10.30 u
P. 10.30 - 10.45 u
4. 10.45- 11.30 u
5. 11.30 - 12.15 u
P. 12.15 - 12.45 u
6. 12.45 - 13.30 u
7. 13.30 - 14.15 u
P. 14.15 - 14.30 u
8. 14.30 - 15.15 u
9. 15.15 - 16.00 u

Vakanties

VAKANTIEDATA SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Herfstvakantie

16 okt. t/m 24 okt. 2021

Kerstvakantie

25 dec. t/m 9 jan. 2022

Voorjaarsvakantie

19 feb. t/m 27 feb. 2022

Pasen

16 apr. t/m 18 apr. 2022

Meivakantie

23 apr. t/m 8 mei 2022

Hemelvaartsweekend

26 mei t/m 29 mei 2022

Pinksteren

4 jun. t/m 6 jun. 2022

Zomervakantie

16 jul. t/m 28 aug. 2022


Algemene schoolbijdrage

Bibliotheek/mediatheek/leerwerkhuis/gebruik atlas

€ 3,00

Niet lesactiviteiten (o.a. vieringen)

€ 4,00

Algemene culturele en sportieve vorming

€ 15,00

Oudervereniging

€ 1,50

Leerlingenvereniging

€ 1,50

Totaal

€ 25,00

Klik hier voor de specifieke schoolkosten Twickel College Hengelo

Schoolgids

Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Het Twickel College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen bij ons op school, wordt u geïnformeerd over de leerlingenzorg en de kosten die het onderwijs met zich meebrengt.

Leerlingenstatuut

Scholengroep Carmel Hengelo ziet het als haar taak om onderwijs te bieden en om de leerlingen hulp te bieden en te begeleiden zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en kritische mensen die op eigen benen kunnen staan. Daarvoor is een uitnodigend, veilig en plezierig leer- en werkklimaat een belangrijke voorwaarde. Leerlingen moeten weten wat hun rechten en plichten zijn, deze worden beschreven in het leerlingenstatuut.

PTA's

Onderstaand vind je de PTA's (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het examenreglement van schooljaar 2020 - 2021. Ook vind je hier de aanvulling op de schoolprocedure en de regeling bezwaar eindexamens 2020-2021 voor afwezigheid en onregelmatigheden bij de RV-toetsen.

Overgangsnormen

Toelatingsbeleid

Klachtenregeling