Groep 8/Aanmelden

AANMELDEN / HERZIEN ADVIES

Herzien advies
Procedure herzien advies voor leerlingen aanmelding schooljaar 2021 - 2022

Het is mogelijk dat leerlingen een hoger advies hebben gekregen naar aanleiding van de Centrale Eindtoets. Als dat voor uw zoon of dochter geldt, dan kunt u contact opnemen met mevr. Astrid Pelgröm - a.pelgrom@carmelhengelo.nl
U kunt dan de wens voor een ander niveau doorgeven.

Als gevolg van het later bekend worden van de uitslag van de Centrale Eindtoets Basisonderwijs is de aanmeldingsdatum aangepast. Verzoeken kunnen uiterlijk woensdag 2 juni tot 15:00 uur worden doorgegeven. Op donderdag 3 juni ontvangt u dan een bericht over de definitieve plaatsing.

Aanmelding voor schooljaar 2021-2022

Wij hebben ervoor gekozen de aanmelding fysiek te laten plaatsvinden en willen dit graag zo zorgvuldig mogelijk doen, binnen de richtlijnen van het RIVM. Daarvoor vragen wij uw medewerking. Hieronder leest u op welke manier u uw zoon/dochter kunt aanmelden:

 • Download het aanmeldingsformulier, de toestemmingsverklaring beeldmateriaal en de vertrouwelijke vragenlijst en/of aanmeldingsformulier TT indien van toepassing.
 • Vul de formulieren in en print deze uit.
 • Voorzie de formulieren van een handtekening van één van de ouders/verzorgers.
 • Van de basisschool heeft u een Aanmelddocument ontvangen waarop onder andere het advies genoteerd staat (dit geldt niet voor leerlingen buiten Hengelo, Borne en Delden).
 • Alle aanmeldingsdocumenten zijn nodig voor de inschrijving. Voor leerlingen buiten Hengelo, Borne en Delden is het aanmeldingsformulier en de toestemmingsverklaring beeldmateriaal voldoende.
 • Inschrijven kan op onderstaande tijdsblokken, gealfabetiseerd op de achternaam van uw zoon/dochter.
 • Uw zoon/dochter mag vergezeld worden door één ouder/verzorger.

Maandag 29 maart

 • 16.00-17.00 uur: A/B/C/D
 • 17.00-18.00 uur: E/F/G/H/I/J
 • 18.00-19.00 uur: K/L/M/N/O
 • 19.00-20.00 uur: reserveblok voor ouders/leerlingen die op de
  aangegeven tijdstippen niet aanwezig kunnen zijn.

Dinsdag 30 maart:

 • 16.00-17.00 uur : O/P/Q/R/S
 • 17.00-18.00 uur: T/U/V/W/X/Y/Z
 • 18.00-19.00 uur: reserveblok voor ouders/leerlingen die op de
  aangegeven tijdstippen niet aanwezig kunnen zijn.

Indien u op de aangegeven tijd niet in de gelegenheid bent om uw zoon/dochter aan te melden dan kunt u gebruik maken van de reserveblokken. Op deze manier hopen wij de aanmeldingen te kunnen stroomlijnen voor uw en onze veiligheid.

Als het niet mogelijk is uw zoon/dochter fysiek aan te melden, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Astrid Pelgröm, teamleider onderbouw.

Live vanuit de studio, ons open huis van 15 februari

De live uitzending vanaf onze eigen studio in plaats van een fysiek open huis. Met onze razende reporter Brecht, muziek van Iris en Kiane, informatie, vragen van kijkers, interviews met Phileine, May en Vera etc. Kijk snel nog een keer.

Aanmelden schooljaar 2021/2022, wanneer?

Maandag 29 maart 2021 (16.00 - 20.00 u)
Dinsdag 30 maart 2021 (16.00 - 18.00 u)

Neem onderstaande informatie mee:

 • Burgerservicenummer leerling (o.a. te vinden op de zorgpas)
 • Aanmeldingsdocumenten:

  1) Aanmeldingsformulier, klik hier

  Ziet u geen invulbare pdf? Download dan het bestand eerst naar uw eigen PC of open het in een andere PDF-lezer.

  2) Toestemmingsverklaring beeldmateriaal, klik hier

  3) Vertrouwelijke vragenlijst, indien van toepassing, klik hier

 • Aanmelddocument (advies van de basisschool)


Neem weer een kijkje in onze school

Stadswandeling voor leerlingen

Maak een stadswandeling door onze school, hierin staat al veel informatie over onze school! Klik op het plaatje!

Stadswandeling voor ouders/verzorgers

Virtuele rondleiding

Klik op de foto of scan de QR-code en zie hoe de school er van binnen uitziet. Ook te bekijken met een VR-bril.

Presentaties online groep 8 ouderavond van 12 november 2020

Het algemene gedeelte

De keuze webinars

Instroommogelijkheden

Mentoraat en begeleiding

Twickel Talent Programma's

A+ programma voor de atheneumleerling

Stadsgids voor leerlingen 2021

De Stadsgids van Twickel Hengelo

Informatiebrochure ouders

De Informatiebrochure van Twickel Hengelo

Persoonlijke vragen?

Misschien heeft u vragen die u liever niet online stelt, te denken valt aan zorgspecifieke vragen, ondersteuning, dyslexie of plaatsing. Over deze vragen kunt u ons altijd mailen:Stuur een e-mail naar sch-th-groep8@carmelhengelo.nl

Vestigingsgegevens

Het Twickel College
Woolderesweg 130
7555 LC Hengelo
T. 074 - 2555333