Twickel College

Selecteer een pagina:

Missie en Visie

Wij willen leerlingen opleiden tot volwaardige burgers en hen voorbereiden op een toekomst in de maatschappij waarin ze gelukkig zijn. Dit doen we vanuit een visie. Wij denken dat hoe beter de leerlingen de ‘spelregels’ begrijpen van de plek waar ze wonen en werken hoe duidelijker en gemakkelijker het leven is. Des te meer ruimte en tijd blijft er over om de omgeving waarin je leeft te verbeteren en je geluk te vergroten.

Wij vinden elk vak even belangrijk. Leerlingen hebben straks alle kennis en vaardigheden nodig om goed te kunnen leven, wonen en werken.

Wat leren leerlingen waar?

Wij vinden elk vak even belangrijk. Leerlingen hebben straks alle kennis en vaardigheden nodig om goed te kunnen leven, wonen en werken. Wat leren ze in welke vleugel van onze school?

Alle vakken zijn even belangrijk

Op onze school kunnen leerlingen bij de verschillende vakken verschillende vaardigheden oefenen en kennis opdoen die hen voorbereidt op het leven in de ‘stad’. Alle vakken zijn daarom bij ons even belangrijk.

Welke vaardigheden leren ze dan bijvoorbeeld?

(oranje) Sport: bij LO oefenen de leerlingen bijvoorbeeld moed, doorzettingsvermogen, samenwerken, maar ook competitieve vaardigheden.

(groen) Alfa: bij de talen staan spreek- en leesvaardigheden centraal, maar ook je leren uitdrukken, presenteren & debatteren

(geel) Gamma: bij de maatschappijvakken: kennis, verbanden leggen, kritisch denken

(paars) Kunst: inlevingsvermogen (bij het observeren van kunstwerken), creativiteit, technische vaardigheden.

(blauw) Bèta: bij de natuurwetenschappen: kennis, logisch denken, analyseren.

(middeldeel) Muziek/theater: bij muziek is samenspel, op elkaar afstemmen, motorische vaardigheden, concentratie, componeren heel belangrijk.

(turquoise) Delta: bij wiskunde: logisch denken, analyseren, nauwkeurig kunnen werken, rekenvaardigheden

Creativiteit

Waarom vinden wij creativiteit belangrijk? Wij denken dat het heden en de toekomst de leerlingen voor uitdagingen stellen waarop we nog geen antwoorden hebben. Die uitdagingen vragen naast kennis en vaardigheden, creativiteit van jonge mensen om nieuwe oplossingen te kunnen bedenken.

Mentoraat en begeleiding

Mentoraat

Onze leerlingen hebben in ieder leerjaar wekelijks mentorlessen. In de eerste klas zelfs drie uur per week. Tijdens die lessen begeleidt de mentor de leerlingen individueel, maar ook als groep. Daarnaast zien leerlingen hun mentor ook tijdens de vaklessen. Al met al dus veel contact tussen mentor en leerlingen en dit zorgt ervoor dat zij elkaar goed kennen. In de mentorlessen leren ze leren, plannen, organiseren en met elkaar omgaan in de klas en op school.

Twee van de drie mentorlessen zijn met de hele klas en één mentoruur in de week hebben de leerlingen met een halve klas een lesuur drama. De mentor en de dramadocent werken samen aan het welbevinden van de klas.

Veel leerlingen vinden de overgang van groep 8 naar de brugklas heel spannend. Daarom maken de groep 8 leerlingen voor de zomervakantie al kennis met de mentor en de nieuwe klasgenoten. We hebben in de eerste periode extra aandacht voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. We zorgen voor een zachte landing. Dat betekent dat zowel de vakdocenten als de mentor de leerlingen begeleiden in hoe om te gaan met al het school- en huiswerk. We gaan er niet van uit dat de leerlingen dit allemaal al goed kunnen, maar dat zij dit door te oefenen snel gaan leren.

De eerste week na de zomervakantie starten de nieuwe leerlingen met een introductieweek.

Begeleiding

  • Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas en hebben recht op tijdsverlenging bij toetsen. Indien nodig kunnen zij gebruik maken van voorleessoftware, dit in overleg met de dyslexiecoördinator. (Claroread)
  • Sociaal-emotionele ondersteuning van de ondersteuningsfunctionaris: leerlingen die vanwege sociaal-emotionele redenen extra zorg nodig hebben, kunnen terecht bij een van onze ondersteuningsfunctionaris.
  • Onze school heeft ook intensief en goed contact met de leerplichtambtenaar en de schoolarts.

Leerlingen die een extra ondersteuningsvraag hebben:

Als Twickel College Hengelo hebben we een begeleide werkplek (BW) ingericht, waar leerlingen tijdens de lessen tijdelijk onder begeleiding van een docent kunnen werken, met als doel zo snel mogelijke terugkeer in de reguliere lessen. Het gaat om leerlingen die meer nodig hebben dan binnen de bestaande lesstructuur geboden kan worden.

Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben:

  • Huiswerkbegeleiding na de lessen
  • Hulp bij planning en organisatie
  • Bijlessen

Meer dan alleen resultaten

Het draait bij ons niet alleen om resultaten, maar ook om persoonsvorming en socialisatie. Vragen als: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en hoe verhoud ik me tot de ander en mijn omgeving, staan hierbij centraal. Deze vragen komen terug in alle lessen en expliciet in de mentorlessen.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen essentiële cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Privacy overzicht
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Ingeschakeld Uitgeschakeld